fbpx

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ

เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปลอดเชื้อ

ทำไมต้องเครื่องปรับอากาศ

สำหรับห้องปลอดเชื้อของ G-Life?

เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life ถูกออกแบบเพื่อให้ความเย็นกับห้องปลอดเชื้อ โดยเฉพาะ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสูง เช่นห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกศัลยกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ซึ่งสามารถสร้าง Air Flow Rate ได้ถึง 1,200 CFM และกําลังการทําความเย็นถึง 48,000 BTU ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบ

ในขณะที่ระบบปรับอากาศในห้องปลอดเชื้อทั่วไปไม่สามารถป้องกันและกําจัดเชื้อโรคและสาร ปนเปื้อนได้อย่างทั่วถึง ระบบของ G-Life ใช้นวัตกรรมใหม่สําหรับห้องปลอดเชื้อซึ่งสามารถทําได้มากกว่าด้วยการฆ่าเชื้อและกําจัดต้นตอของเชื้อโรคแบบ 24 ชั่วโมงทั้งในระหว่างและหลังการใช้งาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปลอดเชื้อ

Turbulence Flow Models

Laminar Flow Models

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

ระบบการทำงาน

Positive Pressure Room System

ระบบของเราสามารถก่อให้เกิดและคงสถานะ “ห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room)” ได้ตลอดเวลาด้วยการนําอากาศจากภายนอกที่เต็ม ไปด้วยออกซิเจนผ่านระบบกรองฝุ่นและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอนก่อนส่งเข้าไปยังห้องปลอดเชื้อ ซึ่งเปรียบ เสมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อากาศที่ปนเปื้อนและ เต็มไปด้วยเชื้อโรคจากภายนอกสามารถเข้าสู่ตัวห้อง ภายในระบบการกรองประกอบไปด้วยชั้นกรอง ULPA Filter (0.1 Micron), ชั้นกรอง Activated Carbon Filter, หลอดไฟ UV-C และชั้นกรองอื่น ๆ ที่สามารถกําจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและ สารปนเปื้อนภายในอากาศได้ถึง 99.99%

ระบบ Positive Pressure Room System เป็น ระบบเอกเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าระบบปรับอากาศจะถูกปิด ไปแล้ว ก็จะยังคงทํางานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ รักษาสภาวะห้องแรงดันบวกไว้ตลอดเวลา

Climate Control System

ระบบปรับอากาศของเราเป็นแบบตั้งพื้นที่มีการติดตั้ง ชั้นกรอง HEPA Filter และหลอดไฟ UV-C ไว้ที่ท่อ ลมกลับ (Return Air Vent) ซึ่งจะดักจับและฆ่าเชื้อ โรคในอากาศก่อนที่จะเข้าสู่คอยล์เย็น ระบบของเรา สามารถสร้างอัตราการไหลของล่ม (Air Flow Rate) ได้ถึง 1,200 CFM และกําลังการทําความเย็น (Cooling Capacity) ได้ถึง 48,000 BTU ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบ

Post-Shutdown Sterilization System

หลังจากที่ Climate Control System หยุดทํางาน เครื่องทําความร้อน (Heater) ข้างในจะทํางานทันที เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อกําจัดความชื้นที่ก่อตัวขึ้นภาย ในเครื่องปรับอากาศ

จากนั้นไฟ UV-C จะถูกฉายลงบนคอยล์เย็นและ ถาดน้ําทิ้งเพื่อฆ่าและป้องการเติบโตของเชื้อโรคและรา

สุดท้าย ระบบพลาสมาเย็น (Cold Plasma Ionization System) จะทํางานต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อโรคและทําให้ มั่นใจว่าห้องปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศจะสะอาด ตลอดเวลาแม้เวลาที่ไม่มีการใช้งาน

ผ่านการทดสอบจาก
SGS Environmental Service
คุณภาพอากาศหลังติดตั้ง

CFU/m3 = Colony Forming Unit per Cubic Meter

การกรองและฆ่าเชื้อโรค

ของระบบสร้างแรงดันบวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

Add LINE G-Life เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เพิ่มเพื่อน