fbpx

ระบบปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life

ทําไมต้องระบบปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life?

ระบบปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life ถูกออกแบบเพื่อให้ความเย็นกับห้องปลอดเชื้อ โดยเฉพาะ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสูงสุด เช่นห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกศัลยกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ

ในขณะที่ระบบปรับอากาศในห้องปลอดเชื้อทั่วไปไม่สามารถป้องกันและกําจัดเชื้อโรคและสาร ปนเปื้อนได้อย่างทั่วถึง ระบบของ G-Life ใช้นวัตกรรมใหม่สําหรับห้องปลอดเชื้อซึ่งสามารถทําได้มากกว่าด้วยการฆ่าเชื้อและกําจัดต้นตอของเชื้อโรคแบบ 24 ชั่วโมงทั้งในระหว่างและหลังการใช้งาน

ระบบการทำงาน

Positive Pressure Room System

 • ระบบของเราสามารถก่อให้เกิดและคงสถานะ “ห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room)” ได้ตลอดเวลาด้วยการนําอากาศจากภายนอกที่เต็ม ไปด้วยออกซิเจนผ่านระบบกรองฝุ่นและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอนก่อนส่งเข้าไปยังห้องปลอดเชื้อ ซึ่งเปรียบ เสมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อากาศที่ปนเปื้อนและ เต็มไปด้วยเชื้อโรคจากภายนอกสามารถเข้าสู่ตัวห้อง ภายในระบบการกรองประกอบไปด้วยชั้นกรอง ULPA Filter (0.1 Micron), ชั้นกรอง Activated Carbon Filter, หลอดไฟ UV-C และชั้นกรองอื่น ๆ ที่สามารถกําจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและ สารปนเปื้อนภายในอากาศได้ถึง 99.99%

 

 • ระบบ Positive Pressure Room System เป็น ระบบเอกเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าระบบปรับอากาศจะถูกปิด ไปแล้ว ก็จะยังคงทํางานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ รักษาสภาวะห้องแรงดันบวกไว้ตลอดเวลา

Climate Control System

ระบบปรับอากาศของเราเป็นแบบตั้งพื้นที่มีการติดตั้ง ชั้นกรอง HEPA Filter และหลอดไฟ UV-C ไว้ที่ท่อ ลมกลับ (Return Air Vent) ซึ่งจะดักจับและฆ่าเชื้อ โรคในอากาศก่อนที่จะเข้าสู่คอยล์เย็น ระบบของเรา สามารถสร้างอัตราการไหลของล่ม (Air Flow Rate) ได้ถึง 1,200 CFM และกําลังการทําความเย็น (Cooling Capacity) ได้ถึง 48,000 BTU ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบ

Post-Shutdown Sterilization System

 1. หลังจากที่ Climate Control System หยุดทํางาน เครื่องทําความร้อน (Heater) ข้างในจะทํางานทันที เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อกําจัดความชื้นที่ก่อตัวขึ้นภาย ในเครื่องปรับอากาศ
 2. จากนั้นไฟ UV-C จะถูกฉายลงบนคอยล์เย็นและ ถาดน้ําทิ้งเพื่อฆ่าและป้องการเติบโตของเชื้อโรคและรา
 3. สุดท้าย ระบบพลาสมาเย็น (Cold Plasma Ionization System) จะทํางานต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อโรคและทําให้ มั่นใจว่าห้องปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศจะสะอาด ตลอดเวลาแม้เวลาที่ไม่มีการใช้งาน
ระบบปรับอากาศสําหรับห้องปลอดเชื้อทั่วไปไม่สามารถกําจัดและป้องกันเชื้อโรคได้อย่างเพียงพอ ห้องปลอดเชื้อและระบบทําความเย็นจําเป็นต้องสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนตลอด 24 ชั่วโมง

“ซึ่งระบบของเราทำได้!”

ผ่านการทดสอบ SGS Environmental Services

ทดสอบสภาพอากาศหลังติดตั้ง

(CFU/m3 = Colony Forming Unit per Cubic Meter)

วัดค่าขณะเปิดเครื่องของ G-Life

สรุปอากาศปลอดเชื้อโรคและรา
วัดค่าขณะปิดเครื่องของ G-Life

สรุปอากาศปลอดเชื้อ พบปนเปื้อนเพียงเล็กน้อย
มาตรฐานสากล

เชื้อโรคและการปนเปื้อนต้องไม่สูงเกินค่า 500

การกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2

Activated Carbon Filter 1 ชนิดหนาแน่นพิเศษสามารถดูดซับควันจากท่อไอเสีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ และภาวะเครียดทางใจ

ขั้นตอนที่ 3

Activated Carbon Filter 2 ปกป้องอีกชั้นเพื่อดูดซับสิ่งที่เล็ดลอดมากจากขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4

Germs Guard Antimicrobial ไส้กรองเคลือบสารมังคุดที่ยับยั้งเชื้อไวรัส H5N1 สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่

ขั้นตอนที่ 5

ULPA Filter ไส้กรองประสิทธิภาพสูงสุดกรองฝุ่นที่มีอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ประสิทธิภาพ 99.95% ดักจับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส 

ขั้นตอนที่ 6

UV Light แสง UV-C Germicidal Ultra Violet มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กที่สุด

ระบบเหมาะสำหรับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล คลินิก โรงงานอุตสาหกรรม

ระบบติดตั้งง่าย

การบำรุงรักษาง่าย และราคาประหยัด

รับประกันนาน 2 ปี

นัดหมายดูสถานที่ติดตั้ง

  ระบบอื่นของบริษัท

  ประสบการณ์กว่า 20 ปี

  ติดตั้งมาแล้วในบ้านนับพันหลัง กำจัดฝุ่น กลิ่น และเชื้อโรค 100% สินค้ามาตรฐาน มอก รับประกันสูงสุด 10 ปี