fbpx

Key Facts

ความจริงของห้องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้

ทางเดียวที่ร่างกายของเราจะได้รับออกซิเจน คือ การระบายอากาศ การเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยตรง เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการระบายอากาศ

Sacn QR code

center.glife@gmail.com

062-630-8668

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดตั้งมาแล้วในบ้านนับพันหลัง กำจัดฝุ่น กลิ่น และเชื้อโรค 100% สินค้ามาตรฐาน มอก รับประกันสูงสุด 10 ปี