fbpx

ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค

ทุกคนไม่ว่าจะทำงานอาชีพใดย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมีทั้งตัวผู้ทำงาน ลักษณะงานที่ทำอยู่  และสำคัญที่สุด คือ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน “ออฟฟิศ” เป็นสถานที่ที่พนักงานใช้เวลาอยู่ในแต่ละวันนานไม่น้อยกว่าที่บ้านเลยก็ว่าได้ แต่รู้หรือไม่ว่าสถานที่ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นประหนึ่งบ้านหลังที่สองนี้ อาจมีภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของคุณ ซึ่งสาเหตุหลักมีดังนี้ 1. ฝุ่นละอองในออฟฟิศ อาจเกิดจากผงหมึก หรือฝุ่นเยื่อกระดาษที่อาจพบตามเอกสารต่างๆ บนโต๊ะทำงาน หรือกระดาษปิดผนัง หรือวอลเปเปอร์ สำหรับอาการเมื่อได้รับสารพิษ ได้แก่ ไอ

เครื่องปรับอากาศทั่วไปไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้ ทางเดียวที่ร่างกายจะได้รับออกซิเจน คือการส่งอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยตรง เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด