fbpx

Please Beware

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้ ทางเดียวที่จะเพิ่มออกซิเจนให้แก่ห้องปรับอากาศ คือ การระบายอากาศ

การเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยตรง เป็นการระบายอากาศที่ดีที่สุด เพราะสามารถควบคุมคุณภาพอากาศที่เติมเข้าไปในห้องได้ ด้วยเหตุนี้ ห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลจึงใช้การเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยตรง

เครื่องปรับอากาศเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคภายในห้อง

ตู้คอลย์เย็นหรือ Fan Coil Unit ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่อยู่ภายในห้อง เต็มไปด้วยความชื้นจากไอน้ำในอากาศ จึงเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์และเชื้อรา เครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปจะไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันและกำจัดเชื้อโรค เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เชื้อโรคต่างๆ ภายในตู้คอลย์เย็นจะถูกเป่าเข้าไปในห้อง ทำให้ภายในห้องเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

สุขภาพที่ดีไม่ได้มาจาก อาหารดีๆ ยาดีๆ และอาหารเสริมดีๆ

แต่สุขภาพดีจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ คือ

  1. อากาศดี
  2. อาหารดี
  3. ออกกำลังกายดี
  4. อารมณ์ดี
  5. อุจจาระดี

คนส่วนใหญ่ใส่ใจแต่อาหารดี แต่มักไม่ใส่ใจกับอากาศดีๆ แท้จริงแล้วคนที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว ล้วนอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ มีอากาศดีแต่ไม่มีอาหารที่วิจิตรเลิศหรู

Sacn QR code

center.glife@gmail.com

062-630-8668

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดตั้งมาแล้วในบ้านนับพันหลัง กำจัดฝุ่น กลิ่น และเชื้อโรค 100% สินค้ามาตรฐาน มอก รับประกันสูงสุด 10 ปี