fbpx

The Advantage

สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

ประโยชน์ของระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ

ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life นอกจากป้องกันปัญหาเชื้อโรคร้ายจากเครื่องปรับอากาศ ยังให้ความเย็นสดชื่น พร้อมอากาศบริสุทธิ์ ปลอดเชื้อโรค ด้วยนวัตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณภาพอากาศภายในสถานพยาบาล ล้ำหน้าด้วยระบบ Clean Fresh Air สำหรับเติมอากาศใหม่บริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้ทุกห้องในสถานพยาบาล พรั่งพร้อมด้วยคุณประโยชน์นานัปการ

 • ช่วยแก้ไขคุณภาพอากาศภายในห้องที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศ ด้วยการกรองและดักจับเชื้อโรคโดยไส้กรอง HEPA และฆ่าเชื้อโรคซ้ำด้วย รังสี UV-C  ก่อนที่จะส่งอากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศ
 • Clean Fresh Air Unit ช่วยเพิ่มออกซิเจน และทำให้ห้องสะอาดตลอดเวลา ด้วยวิธีเอาอากาศดีไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง
 • ระบบ Positive Pressure Room ช่วยปกป้องห้องจาก ฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอก
 • สรรค์สร้างห้องที่มีความสะอาดปลอดภัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่น
 • สรรค์สร้างห้องคนไข้และห้องผ่าตัดให้มีความสะอาดสูงสุด ที่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล
 • ติดตั้งง่ายไม่มีงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมใดๆ บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ

+ ห้องผ่าตัด

+ ห้อง ICU

+ ห้อง CCU

+ ห้องคลอด

+ ห้องเด็กอ่อน

+ ห้องฟอกไต

+ ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์

+ ห้องทำฟัน

+ ห้องแล็ป

+ ห้องยา

+ ห้องคนไข้โรคทางเดินหายใจ

+ ห้องสำหรับรักษาแผลไฟไหม้ นำ้ร้อนลวก

+ ห้องอื่นๆที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน

ประโยชน์ของระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ

ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life นอกจากป้องกันปัญหาเชื้อโรคร้ายจากเครื่องปรับอากาศ ยังให้ความเย็นสดชื่น พร้อมอากาศบริสุทธิ์ ปลอดเชื้อโรค ด้วยนวัตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ล้ำหน้าด้วยระบบ Clean Fresh Air สำหรับเติมอากาศใหม่บริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้ทุกห้องที่คุณต้องการ พรั่งพร้อมด้วยคุณประโยชน์นานัปการ

 • ช่วยเพิ่มออกซิเจนที่จำเป็นต่อการหายใจ ทำให้ตื่นนอนด้วยความสดชื่น ทำงานหรือประชุมติดต่อกันทั้งวันได้โดยไม่อ่อนเพลีย
 • เป็นระบบที่นำอากาศดีไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง (Dilution) ช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคภายในห้องได้เป็นอย่างดี
 • ทำให้ภายในห้องเกิดสภาวะ Positive Pressure ซึ่งฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในห้องได้ ระบบนี้เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดทำ Clean Room ที่ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ
 • ช่วยแก้ไขปัญหาห้องเหม็นอับ ลดมลพิษและสารก่อภูมิแพ้
 • ช่วยสร้างห้องสะอาดปราศจากเชื้อ เหมาะแก่การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน
 • ช่วยรักษาระดับความชื้นภายในห้องให้คงที่ ช่วยแก้ไขปัญหาผิวแห้งและคอแห้ง
 • ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดห้อง เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก
 • ติดตั้งง่ายไม่มีงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมใดๆ บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ

+ ห้องนอน

+ ห้องผู้สูงอายุ

+ ห้องพักผู้ป่วยภูมิแพ้

+ ห้องพักผ่อน

+ โฮมเทียเตอร์

+ สำนักงาน

+ ห้องประชุม

+ ห้องเรียน และโรงเรียนอนุบาล

+ ห้องบันทึกเสียง ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง

+ ซุปเปอร์มาเก็ต

+ ห้องอาหาร

+ ห้องอื่นๆที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ประโยชน์ของระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ

ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ G-Life นอกจากป้องกันปัญหาเชื้อโรคร้ายจากเครื่องปรับอากาศ ยังให้ความเย็นสดชื่น พร้อมอากาศบริสุทธิ์ ปลอดเชื้อโรค ด้วยนวัตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณภาพอากาศภายในโรงงาน ล้ำหน้าด้วยระบบ Clean Fresh Air สำหรับเติมอากาศใหม่บริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ในสายการผลิตและห้องทำงาน พรั่งพร้อมด้วยคุณประโยชน์นานัปการ

 • ช่วยแก้ไขคุณภาพอากาศภายในห้องที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศ ด้วยการกรองและดักจับเชื้อโรคไส้กรอง HEPA และฆ่าเชื้อโรคซ้ำด้วย รังสี UV-C  ก่อนที่จะส่งอากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศ
 • Clean Fresh Air Unit ช่วยเพิ่มออกซิเจน และทำให้ห้องสะอาดตลอดเวลา ด้วยวิธีเอาอากาศดีไปไล่อากาศเสียออกจากห้อง
 • ระบบ Positive Pressure Room ช่วยปกป้องห้องจาก ฝุ่นละออง มลพิษ เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอก
 • สรรค์สร้างความสะอาดสูงสุด สำหรับการผลิตที่ต้องการห้องที่มีความสะอาดปลอดภัย ช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้า และช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์
 • สรรค์สร้างห้องทำงานภายในโรงงาน เพื่อความสะอาดสดชื่น ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดวัน
 • ติดตั้งง่ายไม่มีงานโครงสร้างหรืองานวิศวกรรมใดๆ บำรุงรักษาง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำ

+ ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์

+ ห้องเก็บสินค้า และวัตถุดิบ

+ ห้อง Lab

+ ห้องทำงานภายในโรงงาน

+ ห้องควบคุม

+ ห้องปฐมพยาบาล

+ ห้องอื่นๆ ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

Scan QR Code

center.glife@gmail.com

062-630-8668

Add LINE G-Life เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เพิ่มเพื่อน